Kronikker i Morgenbladet

Kronikker om Kjønnsliv i Morgenbladet våren 2018

Våren 2018 ble jeg invitert av Morgenbladet til å skrive fem kronikker under deres spalte – Kjønnsliv. Vi var fem pesoner som var invitert til å skrive kronikker og svare på spørsmål, reaksjoner og tilbakemeldinger vi fikk.

Jeg opplevde det å skrive kronikk under fast spalte som interessant, givende og lærerikt. Jeg følte at jeg gjorde en innsats med å spre kunnskap og informasjon om oss som har gått gjennom et fullt kjønnsskifte.

Her er linkene til mine fem kronikker som du kan klikke på og lese.

10. januar 2018

Fra jeg var tre år har jeg sett på meg selv som kvinne

https://morgenbladet.no/aktuelt/2018/01/da-jeg-forstod-jeg-var-en-kvinne

 

14. februar 2018

Hvorfor er politisk korrekte kjendiser så lite rause?

https://morgenbladet.no/aktuelt/2018/02/hvorfor-er-politisk-korrekte-kjendiser-saa-lite-rause

 

21. mars 2018

Det handler ikke om kvinnelig ledelse, men om god ledelse.

https://morgenbladet.no/aktuelt/2018/03/det-handler-ikke-om-kvinnelig-ledelse-men-om-god-ledelse

 

27. april 2018

Moderne samfunn krever kjønnsnøytrale toaletter

https://morgenbladet.no/ideer/2018/04/moderne-samfunn-krever-kjonnsnoytrale-toaletter-skriver-marianne-nordli

 

30. mai 2018

NRKs kampanjejournalistikk mot Rikshospitalet fører ikke frem

https://morgenbladet.no/aktuelt/2018/05/nrks-kampanjejournalistikk-mot-rikshospitalet-forer-ikke-frem-skriver-marianne