Samfunnsengasjement

Hvilken frivillig organisasjon kunne du tenke deg å melde deg inn i, jobbe for dens formål, visjon og misjon?

Vårt samfunn og samfunnet i svært mange andre land, er helt avhengig av at vi engasjerer oss i frivillig arbeid. Et samfunnsengasjement kan være innenfor en ideel organisasjon, humantitær organisasjon, idrettslag, en hobby som har lag over store deler av landet, en losje eller en internasjonal organisasjon som jobber for et bestemt formål.

Uansett hva du velger, så handler ditt engasjement i de organisasjoner du velger de fleste ganger om dine egne verdier og prioriteringer. Jeg har hørt fra foreldre som slutter i idrettslaget når en av ungene sluter der eller får andre interesser, at de så verdien i å delta, selvom de ikke selv var engasjert i aktiviteten fra før av.

Dette handler om å valg og velge å bruke av ens egent tid og ressurser for å skape engasjement, resultater og være deltagende i noe som er større enn en selv.

Dette handler også om det du opplever å få tilbake i form av glede, følelsen av å skape resultater du er stolt av og mennesker du møter i disse organisasjonene som du både knytter vennskap til og som du liker av være sammen med.

Derfor er det viktig at vi engasjerer oss. Det du kan, det du besitter av ressurser eller har en spesiel kompetanse på kan være nettopp det andre kan finne glede lærdom og støtte i.

Derfor er du viktig!