Komfortsonen

Hva er din komfortsone? Hvordan utfordrer du din egen komfortsone? Hva er personlig utvikling for deg?

Dette er typiske spørsmål å få, både på kurs og fra coacher og fra andre som vil deg vel. Spørsmålet blir da om vi må utfordre vår komfortsone for å utvikle oss, eller om vi kan velge en blanding av å utvikle seg på det man er trygg på og behersker godt innenfor sin egen komfortsone og et lite tillegg fra det som er utenfor komfortsonen.

Jeg opplever dette som en veldig interessant prblemstilling for de fleste av oss. Min opplevelse er at det man må finne styrke innenfor egen komfortsone for deretetr tørre / våge / forsøke / prøve / utforske det som er utenfor komfortsonen for å videreutvikle seg selv. Det handler om trygghet. Dersom man er trygg i sin egen kropp, og deretetr forsøker noe nytt med små steg, da kan det resultere i en fin utvikling.

Det motsatte er de som hevder at all utvikling er det som skjer utenfor komfortsonen og bare har fokus på det, kan slik jeg opplever det være både uheldig og ikke balansert.

Så da blir spørsmålet: Hva er din komfortsone og hva skjer når du går utenfor den?