Hvor mange har vært gjennom kjønnskorrigerende prosess i Norge?

Den beste kilden til denne informasjonen er enten Harry Benjamin Ressurssenter www.hbrs.no eller Nasjonal Behandlingstjeneste for Transseksualisme -NBTS – på Rikshospitalet.

Slik jeg har lest meg opp på det er det nå i 2017 ca 550 personer i Norge som har gjennomgått et fult kjønnsskifte med tilhørende operasjoner og behandlinger.

Den første var i mai 1963. Gjennomsnittsalderen går nedover og de som tar kontakt nå er yngre og yngre. Det er gledelig å vite at de unge når føler seg trygge på å stå frem med sin historie, får i økende grad støtte fra familie og venner og de kan fortsette med sine liv. Det er fortsatt mange går gjennom krevende prosesser både på jobb og privat. Mobbing og utestengelse er dessverre ikke  noe vi blir kvitt så enkelt.

Men med å fortsette et utrettelig informasjonsarbeid, bidra med kunnskap og informasjon om oss som er født i feil kropp kan vi øke respekt, forståelse og inkludering i samfunnet.