My journey

Dear friends all over the world.

 

As most of you have seen from my posts on Instagram, Twitter and Facebook – i published in March 2017 my biography in the Norwegian language » Det Sterke kjønn – min kamp for å bli kvinne»  translated to: – The Strong sex – my journey to become a woman».

I was born a man in 1963 in a small city in the northern part of Norway called Tromsø and lived as such until 1982, when I for the first time shared my feelings, my true gender identity with someone else. I have always felt that I was a woman on the inside, and I wanted to live my life a s woman in society both from the physical, psycological and social side of things. I wanted to have sex as  a woman and wanted to change my sex.

I started my journey in June 1985 when I finally moved to our capital Oslo and moved into my new flat in Oslo. I went trough 2 years of consultations, hormone treatment and then i November 1987 had my gender reasigment surgery.

Since November 1987, I have lived my life as a woman. I feel I have lived a life, I feel I have had all the opportunities here in society as any other woman and feel blessed and privilidged to have traveld the world and experienced so much from love, work, family, education, civic work and sports.

I thank each and everyone of you whom I have met these past 30 years being at a conference somewhere in Junior Chamber International, when I lived in USA or in France and met so many wonderful people, on my many holidays to countries far away. A special thank you to all of you who touched my heart deeply during my time as a JCI Head trainer and JCI officer where we worked hard to fullfill the mission of JCI together.

I have lived a life filled with ups and downs. I have found love and I have lost love. I have strong ties to my family and treasure all the moments I am together with them.

My biography about my journey is written in the Norwegian anguage only. There is no immediate plan to have it tranleted to English. However, if there is an opportunity to publish it in English I will make proper announcements here on social media to promote such edition.

Samfunnsengasjement

Hvilken frivillig organisasjon kunne du tenke deg å melde deg inn i, jobbe for dens formål, visjon og misjon?

Vårt samfunn og samfunnet i svært mange andre land, er helt avhengig av at vi engasjerer oss i frivillig arbeid. Et samfunnsengasjement kan være innenfor en ideel organisasjon, humantitær organisasjon, idrettslag, en hobby som har lag over store deler av landet, en losje eller en internasjonal organisasjon som jobber for et bestemt formål.

Uansett hva du velger, så handler ditt engasjement i de organisasjoner du velger de fleste ganger om dine egne verdier og prioriteringer. Jeg har hørt fra foreldre som slutter i idrettslaget når en av ungene sluter der eller får andre interesser, at de så verdien i å delta, selvom de ikke selv var engasjert i aktiviteten fra før av.

Dette handler om å valg og velge å bruke av ens egent tid og ressurser for å skape engasjement, resultater og være deltagende i noe som er større enn en selv.

Dette handler også om det du opplever å få tilbake i form av glede, følelsen av å skape resultater du er stolt av og mennesker du møter i disse organisasjonene som du både knytter vennskap til og som du liker av være sammen med.

Derfor er det viktig at vi engasjerer oss. Det du kan, det du besitter av ressurser eller har en spesiel kompetanse på kan være nettopp det andre kan finne glede lærdom og støtte i.

Derfor er du viktig!

 

Komfortsonen

Hva er din komfortsone? Hvordan utfordrer du din egen komfortsone? Hva er personlig utvikling for deg?

Dette er typiske spørsmål å få, både på kurs og fra coacher og fra andre som vil deg vel. Spørsmålet blir da om vi må utfordre vår komfortsone for å utvikle oss, eller om vi kan velge en blanding av å utvikle seg på det man er trygg på og behersker godt innenfor sin egen komfortsone og et lite tillegg fra det som er utenfor komfortsonen.

Jeg opplever dette som en veldig interessant prblemstilling for de fleste av oss. Min opplevelse er at det man må finne styrke innenfor egen komfortsone for deretetr tørre / våge / forsøke / prøve / utforske det som er utenfor komfortsonen for å videreutvikle seg selv. Det handler om trygghet. Dersom man er trygg i sin egen kropp, og deretetr forsøker noe nytt med små steg, da kan det resultere i en fin utvikling.

Det motsatte er de som hevder at all utvikling er det som skjer utenfor komfortsonen og bare har fokus på det, kan slik jeg opplever det være både uheldig og ikke balansert.

Så da blir spørsmålet: Hva er din komfortsone og hva skjer når du går utenfor den?