Om Marianne

Kjernekompetanse
Bygget opp FrP akademiet som har nådd ut til 100% av alle lokalforeninger, utviklet og implementert e-læringsplattform for et eget kompetanseløp i hele partiet. Prosjektleder på et 30 talls konferanser, landsmøter og valgcamp som alle har blitt levert på budsjett og tid. Bred ledererfaring fra private – offentlige virksomheter og organisasjoner både i Norge og utlandet.

 • Gjennomført ledertrening og kurs i 27 land på engelsk og fransk siden 1993.
 • Management for hire oppdrag innenfor private og offentlige organisasjoner i ledende stillinger og har referanser fra disse. Gjennomført med gode resultater forretningsutvikling, skreddersøm av leder, salgs – og kompetansegivende programmer samt etablert skoler og akademier.
 • Utviklingscoach for ledere og medarbeidere på alle nivåer i en rekke land på flere språk.
 • Har ledet arbeid innenfor etablering av langsiktige strategier, rutiner og kulturforståelse i store og komplekse organisasjoner.

 Arbeidserfaring
2010- Kompetanseleder i Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon

 • Ansvarlig for å følge opp all kompetansearbeid i lokal og fylkeslag.
 • Drifter FrP akademiet og oppdaterer alt av kursmateriell for partiet.
 • Ansvaret for partiets produksjon av brosjyrer og materiell til medlemmer og tillitsvalgte innenfor kompetanseheving og e-læring.
 • Etablert og videreutviklet egen kompetansemodell til bruk på alle nivåer i hele partiet.
 • Omarbeidet samtlige kurs i FrP-Akademiet til å inkludere læremetoder og læreteknikker både for sal og e-læringsplattformen.
 • Driftet Fremskrittspartiets Studieforbund i perioden 2010-2013.
 • Er prosjektleder  for Fremskrittspartiets toppkandidatkurs.
 • Prosjektleder på konferanser, landsmøter, valgcamp, og store valgarrangement arrangert av partiets hovedorganisasjon.
 • Har hatt lederansvar for inntil 9 personer.

 

1996-2010       Partner & CEO, Ratos Training International
Opplærings- og utviklingsprogrammer i 27 land innen ledelse, salg, læring, kommunikasjon og instruktørtrening. Arbeidsspråk: engelsk, fransk og norsk.

 • Management for hire oppdrag i privat og offentlig sektor innenfor ledelse, strategiarbeid, organisasjonsutvikling og utvikling av skoler og akademier.
 • Utviklingsoppdrag for kunder innenfor salgs – og servicestrategi.
 • Rekruttering, HR og personalutvikling. Dokumenterte resultater på produksjon og effektivitet.
 • Coach for ledere og medarbeidere på alle nivåer. Har etablert action coaching rutiner i store komplekse organisasjoner.
 • Utarbeidet policy og retningslinjer for utstasjonering, personalpolitikk og policy for personal og lederutvikling i flere organisasjoner.
 • Skrev artikler for magasiner, blader og nettaviser innenfor ledelse, styrearbeid og læreprosesser.
 • Utvikling og gjennomføring av salgsakademier i Norge og utlandet
 • Gjennomførte coachoppdrag for bedrifter, organisasjoner og privatpersoner.
 • Har vært foreleser på Handshøyskolen BI, Universitetet i Tromsø på masterutdanningen og Høyskolen i Oslo.
 • Sertifisert på MBTI, Facet 5, 360 graders verktøy og lærestilsanalyser.

Mangement for hire oppdrag
2005-2006       Adm. direktør i Nikita Academy AS
2004-2005       Underdirektør i UDI – Opplysningstjenesten for søkere

Tidligere arbeidserfaring
1994-1996                  Grand Hotel, Oslo, Cost Controller
1993-1994                   Skaarfish France S.A. Manosque, Frankrike, Controller
1990-1993                   Holmenkollen Park Hotel Rica, Oslo, Regnskapssjef
1989-1990                   Autostern AS, Oslo, Kredittansvarlig
1986-1988                  Hertz , Norway Ltd. Oslo, Inkassoleder
1985-1986                   Norsk Stål AS, Oslo, Regnskapssekretær
1984-1985                   Bedriftsfinans as, Tromsø – Inkassomedarbeider

Utdanning
2007-2008                  Bachelor of Management BI –Ledelse
1995-2001                  JCI -International Training Fellow
1988-1998                  Diplomøkonom BI, Personalledelse
1981-1982                  S.E.M. High School – Sumner, Nebraska, USA
1979-1984                  Kongsbakken Videregående Skole, Tromsø

Styrerfaring
Har sittet i bedrifts – og organisasjonsstyrer i Norge, Sverige, Frankrike og USA. Både som leder og styremedlem. Kjører kurs i styrearbeid og skriver artikler om styrets rolle. Var medlem av kontrollkomiteen til Norges Luftsportsforbund. Medaksjonær i Styreinformasjon AS. Selskapet arbeider med å profesjonalisere styrearbeidet i Norge og deler ut prisen – Årets Styreleder i Norden. I 1999 var jeg med i den første gruppen som gjennomgikk og bestod SND/BIs styrearbeidskurs.

Annet 

 • Utga fagboken – Kunsten å lære bort i 2008. Har solgt 3.000 eksemplarer
 • Spiller golf
 • Holder kurs om portvin
 • PADI Dive Master
 • Privatpilot sertifikat PPL-A
 • Vinner av JCI talekonkurranse i Norge og i Europa. Nummer 2 i verdensfinalen
 • Vært tillitsvalgt i JCI på nasjonalt intrnasjonalt nivå . Satt i verdenststyret i 1999-2003
 • Ledet JCI Training Institute i to år og sertifiserte instruktører i 120 land